Deprecated: Required parameter $form follows optional parameter $notices in /home/estimia/public_html/estimia.pl/wp-content/plugins/caldera-forms/classes/render/notices.php on line 40

Zamów wycenę

Dlaczego najlepiej wybrać lokalnego rzeczoznawcę majątkowego?

Każdy rzeczoznawca majątkowy ma uprawnienia pozwalające na dokonywanie wycen nieruchomości praktycznie każdego rodzaju i w praktycznie każdym miejscu Polski (a niekiedy nawet poza jej granicami, np. wycena mienia zabużańskiego). Większość rzeczoznawców koncentruje działania na swoim lokalnym rynku.Jjednak są też tacy, którzy realizują wyceny na terenie obejmującym kilka województw, a nawet cały kraj. ESTIMIA Wycena nieruchomości to firma mocno zakorzeniona na rynku warszawskim i podwarszawskim. Naszym głównym obszarem zainteresowań są wszelkiego rodzaju nieruchomości zlokalizowane w okolicach Legionowa, Jabłonny, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz na terenie całej Warszawy. Uważamy, że jedną z silnych stron naszej firmy jest gruntowna znajomość tych rynków, ich uwarunkowań oraz możliwości rozwojowych.

Dlaczego jest to takie ważne? Otóż aby prawidłowo wycenić nieruchomość rzeczoznawca majątkowy musi przeprowadzić dogłębną analizę rynku lokalnego. Chodzi tu o określenie jego obszaru, rodzaju, kluczowych czynników mających wpływ na poziom cen, popyt i podaż, itd. Niektóre z tych danych są dostępne w internecie bądź w dokumentach urzędowych (np. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). Jednak ogromną wagę ma też wiedza, którą rzeczoznawca gromadzi przez wiele lat samodzielnie lub pozyskuje bezpośrednio z rynku lokalnego. Np. dzięki współpracy z lokalnymi biurami obrotu nieruchomościami).

Przykładowo, w ESTIMIA Wycena nieruchomości wiemy, że w Jabłonnie istnieje od wielu wielu lat rezerwa gruntowa pod tzw. trasę mostową, a w Legionowie powstanie tunel na Bukowcu. Śledzimy z uwagą inwestycje związane z fragmentem trasy S8 przebiegającym przez Marki oraz cały powiat wołomiński. Monitorujemy rozwój infrastruktury drogowej i tramwajowej na Tarchominie. Na bieżąco badamy wpływ budowy II linii metra na wartość mieszkań i gruntów na Woli, Ursusie, Pradze i Targówku. Tego typu kwestie często mają ogromny wpływ na wycenę nieruchomości, przesądzają o ich potencjale i atrakcyjności rynkowej. Operat szacunkowy, który pomija takie czynniki jest wadliwy, a wycena nieprawidłowa.

Rolą rzeczoznawcy majątkowego jest uwzględnienie wszystkich aspektów kształtujących rynek lokalny i poziom cen. Dodatkowo, przy tzw. wycenie dla banków, konieczne jest sporządzenie analizy obszarów ryzyka związanych z nieruchomością. Ta analiza musi uwzględniać nie tylko stan obecny nieruchomości i jej otoczenia, ale także wszelkie prawdopodobne zmiany mogące wystąpić w przyszłości (na przestrzeni kilku najbliższych lat). Tylko firma działająca na lokalnym rynku ma wiedzę i doświadczenie pozwalające na rzetelne zrealizowanie takiego opracowania. 

Warto też tutaj wspomnieć o kwestiach praktycznych – jeśli rzeczoznawca majątkowy ma siedzibą odległą od przedmiotu wyceny to często chce ograniczyć oględziny nieruchomości do minimum. Nie zdobywa informacji bezpośrednio z rynku oraz nalega na wyłącznie zdalny kontakt z klientem. To wszystko w oczywisty sposób przekłada się negatywnie na efekty jego pracy i jakość operatu szacunkowego.

Jeśli zatem zależy Ci na profesjonalnej wycenie nieruchomości, która jest oparta o solidną wiedzę i bogate doświadczenie z rynku lokalnego to skontaktuj się z nami. W przypadku, gdy proces szacowania ma objąć też nieruchomości położone poza Warszawą lub sąsiadującymi z nią powiatami (np. wycena kilku nieruchomości rozsianych po całym kraju na potrzeby postępowania spadkowego), do współpracy angażujemy zaprzyjaźnionych rzeczoznawców z innych regionów Polski. Informacje oraz wsparcie, które od nich uzyskamy pozwalają nam na przygotowanie operatu szacunkowego opartego o dane pozyskane wprost z lokalnego rynku. Zapraszamy do współpracy!

ESTIMIA Wycena nieruchomości Warszawa

design: estinet.pl