Zamów wycenę

Nasze ceny

Przy kalkulowaniu wynagrodzenia za wycenę nieruchomości kierujemy się przede wszystkim rozsądkiem. Cenę za wykonanie operatu szacunkowego staramy się dostosować do indywidualnego terminu wykonania, charakteru zlecenia i rodzaju wycenianej nieruchomości. W przypadku wyceny typowych nieruchomości, np. lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych czy działek budowlanych stosujemy standardowe odpłatności spotykane na rynku warszawskim. Dla bardziej złożonych obiektów (np. hotele) uwzględniamy przede wszystkim czas, który musimy poświęcić takiej wycenie. Co niezwykle ważne, nasze wynagrodzenie nie jest uzależnione od wartości nieruchomości.

Trzeba też pamiętać, że niektóre cele wyceny wymagają od nas oszacowania dwóch lub więcej wartości, np. oddzielną wartość dla gruntu i oddzielną dla posadowionego na nim budynku (np. cele księgowe). W oczywisty sposób to oznacza więcej naszej pracy, a zatem wiąże się z koniecznością podwyższenia naszego wynagrodzenia.

Warto nadmienić, że istotną korzyścią finansową dla naszych Klientów jest fakt, że nasze usługi są zwolnione z podatku VAT (zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Oprócz naszych standardowych kosztów szacowania nieruchomości w niektórych przypadkach musimy też w imieniu Klienta zdobyć podstawowe dokumenty dotyczące przedmiotu wyceny. Wtedy koszt pozyskania tych dokumentów dodatkowo uwzględniamy w naszym wynagrodzeniu. Poniżej kilka przykładowych stawek urzędowych za podstawowe dokumenty wykorzystywane w wycenie (stawki zgodne z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne):

ESTIMIA Wycena nieruchomości Warszawa

design: estinet.pl