Zamów wycenę

Dodatkowe usługi

  • pozyskiwanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości (prawnej, ewidencyjnej, planistycznej, innej)
  • inwentaryzacje budynków i lokalizacji
  • dokumentacja fotograficzna nieruchomości, budynków i lokali
  • tłumaczenia operatów, analiz i opracowań na języki obce
  • wsparcie merytoryczne w mediacjach, negocjacjach i sporach dotyczących nieruchomości i praw z nimi związanych

ESTIMIA Wycena nieruchomości Warszawa

design: estinet.pl