Deprecated: Required parameter $form follows optional parameter $notices in /home/estimia/public_html/estimia.pl/wp-content/plugins/caldera-forms/classes/render/notices.php on line 40

Zamów wycenę

Wycena maszyn i urządzeń

Nowa usługa w ofercie ESTIMIA Wycena nieruchomości – wycena maszyn i urządzeń! Nasza firma poszerza zakres swojej działalności o szacowanie maszyn i urządzeń niezwiązanych trwale z gruntem.

Maszyna

O co chodzi?

Zgodnie z regulacjami ustawowymi (art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Do tej pory mogliśmy zatem uwzględniać w szacowaniu także te maszyny i urządzenia, które są na stałe połączone z lokalem, budynkiem czy gruntem. Obecnie to stałe połączenie nie jest już warunkiem bezwzględnym – zajmujemy się także wyceną tych maszyn i urządzeń, które nie są połączone bądź mogą być „łatwo” odłączone od nieruchomości.

Trwałe związanie z nieruchomością

Jak wcześniej wspomnieliśmy – kluczowym aspektem jest tutaj charakter związania z nieruchomością. Obecne przepisy niestety nie definiują wystarczająco precyzyjnie co to oznacza choć ma to bezpośrednie przełożenie na szereg ważnych spraw, np. naliczenie podatku od nieruchomości czy wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Liczne orzeczenia sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z dnia 17.01.2020 r., sygn. II OSK 536/18) wskazują kryteria pomagające osądzić czy dany obiekt lub urządzenie jest trwale związane. Co istotne nie są to np. sposób związania, rodzaj fundamentu czy technologia wykonania. Najważniejsze jest to czy połączenie z nieruchomością opiera się czynnikom zewnętrznym mogącym zniszczyć konstrukcję, zapewnia stabilizację i bezpieczeństwo.

Wycena maszyn i urządzeń – przykład praktyczny

Jeden z wycenianych przez nas ostatnio obiektów to hala przemysłowa z powiatu nowodworskiego. W obiekcie klient prowadzi produkcję wyrobów chemicznych. Zgodnie z zapisami ustawowymi zakres operatu szacunkowego objął działkę, halę oraz te urządzenia i instalacje techniczne. W ramach naszych nowych kompetencji przeprowadziliśmy jednak także (odrębną) wycenę tych maszyn i urządzeń niepołączonych trwale z gruntem i budynkiem. Dotyczyło to m.in. oddzielacza pary, urządzenia filtrującego i wózków widłowych. Dzięki temu nasz klient uzyskał pełną wiedzę o wartości swojego zakładu – nie tylko o nieruchomości, ale także „elementach ruchomych”.

Jak wyceniamy

Tylko z pozoru wycena maszyn i urządzeń jest taka sama jak wycena nieruchomości. Np. stosuje się tutaj te same podejścia – porównawcze, kosztowe czy dochodowe. Podobnie jak przy nieruchomościach uwzględnia się zużycie techniczne i funkcjonalne. Jednak w praktyce jest szereg dodatkowych elementów i szczegółów, które powodują, że wycena maszyn i urządzeń jest jednak inna. Poczynając od źródeł danych, przez aspekty związane z transportem i obsługą, a skończywszy na kosztach licencji czy szkoleń personelu.

Rodzaje wartości

Jak wiadomo, najczęściem spotykanym rodzajem wartości nieruchomości jest wartość rynkowa. W przypadku maszyn i urządzeń najpopularniejsza jest wartość odtworzeniowa. Można jednak określić kilka innych rodzajów wartości, w tym wartość likwidacyjną, „demontażową” czy wartość złomu. Wszystko zależy od potrzeb zamawiającego oraz stanu w jakim aktualnie znajduje się przedmiot wyceny.

Podsumowanie

Wycena maszyn i urządzeń to nowa, ważna usługa w ofercie ESTIMIA Wycena nieruchomości. Sposób jej realizacji zależy m.in. od rodzaju związania danego aktywa z nieruchomością. Co warto podkreślić nasza firma przeprowadzi szacowanie niezależnie od tego czy związanie ma charakter trwały, tymczasowy lub w ogóle go nie ma. Zapraszamy do kontaktu i zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

ESTIMIA Wycena nieruchomości Warszawa

design: estinet.pl