Deprecated: Required parameter $form follows optional parameter $notices in /home/estimia/public_html/estimia.pl/wp-content/plugins/caldera-forms/classes/render/notices.php on line 40

Zamów wycenę

Kontrwycena, opinia o operacie

Kontrwycena Warszawa, kontroperat Warszawa

Na zlecenie naszych klientów realizujemy również niestandardową usługę zwaną kontroperatem bądź kontrwyceną. Polega ona na przedstawieniu w sądzie lub w Samorządowym Kolegium Odwoławczym wyceny nieruchomości, która jest „konkurencyjna” wobec wyceny biegłego przedstawionej przez sąd czy urząd. Zgodnie z przepisami prawa taka kontrwycena stanowi dowód w sprawie, który musi być rozpatrzony pod względem jego przydatności w postępowaniu. Najczęstsze przypadki kiedy kontroperat może być przydatny to postępowania w sprawie:

  • zmiany opłaty za użytkowanie wieczyste
  • naliczenia opłaty adiacenckiej
  • naliczenia opłaty związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. “renty planistycznej”)
  • wywłaszczenia nieruchomości

Organ samorządowy uzasadnia wysokość opłaty bądź odszkodowania opierając się o zamówioną przez siebie wycenę nieruchomości. Jeśli nie zgadzamy się z tą wyceną, możemy ją zaskarżyć (odowołać się) do sądu bądź Samorządowego Kolegium Odwoławczego. I wtedy niezwykle pomocnym argumentem uzasadniającym naszą skargę może być właśnie kontrwycena (kontroperat). Potwierdzeniem słuszności takiego podejścia są liczne orzeczenia sądowe, np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. (sygn. akt II CSK 668/15), który można odnaleźć tutaj (link)

Opinia o operacie, uwagi do operatu, zarzuty do operatu

W swojej pracy widzieliśmy wiele operatów pochodzących od różnych rzeczoznawców majątkowych. I wiemy, że niekiedy jakość tych opracowań niestety budzi zastrzeżenia. Tymczasem operat szacunkowy, nawet wadliwy, często przekłada się w ogromnym stopniu na sytuację finansową osób, firm i instytucji. Dlatego, jeśli nasi klienci mają uzasadnione podejrzenie, że wycena, która dotyczy ich nieruchomości została sporządzona w sposób niezgodny z przepisami prawa, pomagamy w jej weryfikacji. Przygotowujemy gruntowną analizę operatu szacunkowego, przedstawiamy uwagi, zastrzeżenia, zastrzeżenia oraz ewentualne braki opierając się o przepisy prawa oraz linię orzeczniczą polskich sądów. Tego typu analiza pomaga naszym klientom w postępowaniach sądowych i administracyjnych, umożliwia im przestawienie swoich racji w oparciu o rzetelną i merytoryczną krytykę wątpliwego operatu przedstawioną w postaci zarzutów do operatu opartych o przepisy prawa. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstsze wady operatów to m.in.:

  • dobór nieruchomości skrajnie niepodobnych do przedmiotu wyceny
  • brak przedstawienia toku obliczeń
  • arbitralne (nieoparte o fakty rynkowe) przyjęcie założeń, współczynników i uproszczeń
  • nieuwzględnienie zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu (bądź arbitralne, nieuzasadnione przyjęcie “braku wzrostu cen”)
  • i wiele, wiele innych…

O tym jakie obowiązkowe elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony operat szacunkowy napisaliśmy tu

ESTIMIA Wycena nieruchomości Warszawa

design: estinet.pl